Lineáris algebra gyakorlat (2016/17 ősz)

Időpont, helyszín: kedd 8:25–9:55, Déli épület 0-221

Konzultáció: emailben egyeztetendő

A gyakorlatra kötelező járni. Aki négy gyakorlatról hiányzik, csak többletfeladat elvégzésével kaphat jegyet. Legalább öt hiányzás esetén nem lehet jegyet kapni. (ELTE HKR 66. § és 376. §)

A félév során két zh lesz, ezek időpontja október 25. és december 6., mindkettő 70 pontos. (Ponthatárok: 5: 46–70 pont; 4,5: 41–45 pont; 4: 36–40 pont; 3,5: 31–35 pont; 3: 26–30 pont; 2,5: 21–25 pont; 2: 16–20 pont; 1,5: 11–15 pont; 1: −10–10 pont.) A gyakorlat sikeres teljesítéséhez mindkét zh-n legalább 16 pontot el kell érni. Egy pótzh lesz a teljes anyagból, ennek eredménye a rosszabbul sikerült zh-t helyettesíti (ha mindkettőnél rosszabb lesz, akkor nem számít). A pótzh a szorgalmi időszak utolsó hetében lesz megbeszélés szerinti időpontban. Akinek ezzel együtt is elégtelen lenne a gyakorlati jegye (tehát még kaphat jegyet), annak lesz még egy gyakjegy uv a vizsgaidőszak első hetében.

A gyakorlati jegy számítása a következőképp történik (feltéve, hogy adható jegy, és mindkét zh legalább 16 pontos): \[ 0{,}4 \cdot \text{(1. zh jegye)} + 0{,}4 \cdot \text{(2. zh jegye)} + 0{,}2 \cdot \text{(röpzh-k jegyeinek átlaga)} \pm \text{(órai munka)} \] A röpzh-k mindegyikén 6 pontot lehet elérni, a kapott pontszám a jegy; a röpzh-k átlagába a legrosszabbul sikerültet nem számolom bele. A gyakorlati jegyen javíthatnak a beadott *-os feladatok.

A gyakorlathoz tartozó előadás jegyzetei.

Kiegészítő anyagok az írásbeli vizsgához.

szeptember 13. 1. feladatsor
2. feladatsor
Megbeszéltük az 1/1–4. feladatokat, házi feladat 1/7–8. és 2/1–3. Gyakorlásra marad: 1/5., 6. és 9.
szeptember 20. Tanítási szünet miatt elmarad.
szeptember 27. 3. feladatsor
röpzh
Megbeszéltük a 2/1–2. feladatokat, házi feladat 3/1., 3., 6. és 9. Gyakorlásra marad: 2/4–7., 3/2., 4., 5., 7., 8.
október 4. 4. feladatsor
röpzh
Megbeszéltük a 3/1., 3., 6., 9ab. és a 4/3. feladatokat, elkezdtük az 1a. feladatot, házi feladat 4/1a. befejezése, 1b., a 2. feladatból két szabadon kiválasztható egyenletrendszer és 5. Gyakorlásra marad: 4/2. további egyenletrendszerei és 6., 7.
október 11. 5. feladatsor
1. mintazh
Megbeszéltük a 4/1a. feladatot, a 2. első egyenletrendszerét és az 5. feladatot. Megbeszéltük az 5/1., 2ab., 3acd. feladatokat. Házi feladat az 5/2cde., 3b. és a 4. feladatból az \(A\) és \(B\). Gyakorlásra marad: 5/4. további mátrixai, 6., 7., 9.
október 18. 6. feladatsor
2. mintazh
röpzh
Megbeszéltük a házi feladatokat. Megbeszéltük a 6/1., 2bcd., 3a. feladatokat. Házi feladat a 6/2a., 3bc., 4. és 5. Gyakorlásra marad: 6/6., 8., 9.
október 25. 1. zh
megoldások
Északi épület -1.63 terem, 8:25-9:55
november 8. 8. feladatsor Megbeszéltük a 6/2a. feladatot és a 8/1., 3., 4. feladatokat, illetve a 8/5. első két determinánsát és 8/6. első determinánsát. Házi feladat: 8/2., 5. és 6. feladat befejezése, 7. és 8. Gyakorlásra marad: 8/6. másik fele, 9. és 10.
november 15. 9. feladatsor
röpzh
Megbeszéltük a házi feladatokat. Megbeszéltük a 9/1ab., 2., 3. feladatokat. Házi feladat: 9/1cde., 5., 6., 12.
november 22. 10. feladatsor
3. mintazh
röpzh
Megbeszéltük a 9/1cde., 5abc., 6. feladatot és a 12. feladatot az utolsó determináns kivételével. Megbeszéltük a 10/2. feladatot. Házi feladat továbbra is 9/5d. és a 12. feladat utolsó determinánsa; új házi feladatok: 9/7., 8., 9. és 10/1., 3., 5., 8.
november 29. 11. feladatsor
4. mintazh
Megbeszéltük a házi feladatot (részben). Megbeszéltük a 10/4. feladat megoldási elvét, a 11/1. feladatot és a 2. feladat első transzformációját. Házi feladat: 10/4. maradék (igény szerint), 11/2. további része.
december 6. 2. zh
megoldások
Északi épület -1.63 terem, 8:25-9:55
december 13. 13. feladatsor Megbeszéltük a zh 3a. és 4. feladatát, a 11/3., 5. és 6. feladatot. Megbeszéltük a 13/a. feladatot.
Konzultációs időpontok:
  • szeptember 29. 16:00, D 3-715
  • október 20. 16:00, D 3-715
  • október 21. 14:15, D 3-219
  • november 23. 14:00, D 3-716
  • december 1. 16:00, D 00-113
  • december 15. 16:00, D 0-827

Pótzh: december 16. 14:00–15:30, D 00-623 (feladatsor, megoldások)

Gyakjegy uv: december 20. 9:00–10:30, D 3-110. Az uv írásbeli, felépítése a zh-kéval azonos. Az elégségeshez a teljes pontszám legalább felét el kell érni. A kezdési időpont előtt legkésőbb 24 órával jelentkezni kell rá a Neptunban.